หน้าแรก ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

SME Frog เป็นเว็บไซต์อาชีพและธุรกิจที่มีผู้อ่านเป็นจำนวนมากทุกเดือน คำถามที่ผู้อ่านหลายท่านมักสงสัยก็คือ เราได้อะไรจากการทำสิ่งนี้? รวมไปถึงโครงสร้างรายได้ของ SME Frog และขีดจำกัดในความรับผิดชอบของเรา โดยจะถูกชี้แจงดังนี้

ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy of Information)

ข้อมูลบนเว็บไซต์ SME Frog ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบทความ ข้อความ รูปภาพและวิดีโอ รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเรา ย่อมสามารถมีข้อผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการสะกด การเขียน รวมไปถึงความถูกต้องของบทความ ทีมงาน SME Frog มีการผลิตเนื้อหาขึ้นโดยใช้ความรู้ส่วนบุคคลของผู้เขียนและการหาข้อมูลทั้งเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ อย่างไรก็ตามความถูกต้องของข้อมูลนั้นจะไม่ถูกรับรอง โดยเป็นความรับชอบของผู้อ่านเองในการเรียนรู้จากเนื้อหาบน SME Frog และเราจะไม่อาจรับผิดชอบผลของการใช้หรืออ้างอิงข้อมูลของท่านทุกชนิด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Limitation of Liability)

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ “SME Frog” ยอมรับว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยเพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าใช้งานหรือพาดพิงเว็บไซต์ “SME Frog” หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

เราได้รายได้จากอะไร? (Monetization)

เนื้อหาบนเว็บไซต์ SME Frog นั้นสามารถรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเราอาจได้รับรายได้จากผู้สนับสนุนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณา (Advertising), บทความสนับสนุน (Advertorial) ซึ่งจะมีการระบุให้ผู้อ่านทราบอย่างชัดเจน รวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นจากการทำการตลาดแบบแอฟฟิลิเอท (Affiliate Program)

ในบางกรณีเราอาจมีการนำเสนอบริการของ SME Frog แก่ผู้ที่สนใจและทำการติดต่อเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บไซต์ หรือการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้าหาและสื่อสังคมออนไลน์