หน้าแรก แฟรนไชส์ เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ 6 ขั้นตอนสำคัญ เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้ดังเปรี้ยงปร้าง!

6 ขั้นตอนสำคัญ เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้ดังเปรี้ยงปร้าง!

ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นคำตอบสำหรับหลายๆคนที่มีเงินทุน เวลา แต่อาจขาดความรู้และประสบการณ์ มาเรียนรู้ว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้สำเร็จอย่างไรใน 6 ขั้นตอน

3347
6 ขั้นตอนขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์

หลายๆคนมีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง บางครั้งมีเงินทุน มีเวลา แต่อาจขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ จึงทำให้สามารถเริ่มต้นได้ยาก

เพื่อตอบโจทย์ความไม่พร้อมดังกล่าวธุรกิจแฟรนไชส์จึงกลายมาเป็นคำตอบที่หลายคนนึกถึง เพราะมีสูตรสำเร็จ มีระบบ การวางแผน การจัดการมาให้พร้อมทุกอย่าง จึงสามารถลงทุนและเริ่มทำธุรกิจได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจแฟรนไชส์  ดังนั้น SME Frog จึงมาแนะนำ 6 ขั้นตอนสำคัญ ในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์มาฝากเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ในฝันของทุกท่าน

1หาข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์

ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์อยู่หลากหลายประเภทให้เลือกลงทุน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ครีม ฯลฯ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมแฟรนไชส์ ต้องวิเคราะห์และสำรวจตัวเองให้ดีว่าตัวคุณเองชอบ ถนัด หรือสนใจธุรกิจประเภทใดกันแน่

หลังจากนั้นจึงเริ่มศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่คิดค้น  สมาคมแฟรนไชส์ รวมถึงสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น

SME Frog แนะนำ: ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทย มีการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านการวิเคราะห์จากธนาคารว่าเหมาะสม ควรค่าแก่การลงทุนอยู่ประมาณ 70–80  แฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สนใจในธุรกิจนี้ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร 02-888-8888

นอกจากนั้นอย่าลืมว่าควรหาโอกาสทดลองซื้อสินค้า หรือใช้บริการในแฟรนไชส์ที่สนใจจะลงทุนด้วย เพื่อจะได้ทราบถึงคุณภาพของสินค้าจริงๆ ว่าเป็นสินค้าที่เราอยากลงทุนทำเป็นธุรกิจจริงๆหรือไม่

2ตัดสินใจเลือกธุรกิจแฟรนไชส์

หลังจากหาข้อมูล ค้นค้วาและสำรวจจนแน่ใจแล้วนั้น หลายท่านคงมีข้อมูลมากพอ จนสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนแฟรนไชส์ที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้แล้ว

แน่นอนว่าขั้นถัดไปนั้นก็คือการติดต่อเข้าไปหาผู้จำหน่ายแฟรนไชส์ และเริ่มเจรจาเพื่อเริ่มลงทุน โดยควรนำข้อมูลที่หามาประกอบการตัดสินใจในตอนสุดท้ายด้วย

ในขั้นตอนนี้การเปรียบเทียบ หรือสอบถามผู้มีประสบการณ์ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี โดยเราอาจเลือกธุรกิจที่สนใจที่สุดมา 2-3 ธุรกิจ หลังจากนั้นฟังความเห็นจากหลายๆฝ่าย เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น

SME Frog แนะนำ: ก่อนการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์นั้น ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องศึกษาเงื่อนไขสัญญาต่างๆของแฟรนไชส์ให้ละเอียดเสียก่อน ซึ่งแฟรนไชส์ที่ดีสัญญา ควรเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมแฟรนไชส์มากจนเกินไป

3จัดหาเงินทุนสำหรับค่าแฟรนไชส์

การพิจารณาวงเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องประเมินเงินทุนส่วนตัวด้วย โดยอย่างต่ำนั้น ควรจะมีประมาณ 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด

แต่หากพิจารณาแล้วพบว่าต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติม เราแนะนำให้คุณลองปรึกษาธนาคารพาณิชย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์

SME Frog แนะนำ: ปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทย  ที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 80%  ของวงเงินทั้งหมด โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร 02-888-8888

4เลือกที่ตั้งทำเลสำหรับแฟรนไชส์

ทำเลนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะแต่ละพื้นที่ย่อมมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าผลลัพธ์การทำธุรกิจย่อมแตกต่างกัน

บางพื้นที่อาจจะใหญ่สะดวกสบายแต่ไม่ได้อยู่ในจุดที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือจุดที่ลูกค้าเดินผ่านหรือมองเห็น ดังนั้น การเลือกพื้นที่ทำเล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เริ่มทำธุรกิจแฟรนไชส์ทุกประเภทต้องให้ความสำคัญ

SME Frog แนะนำ: หากใครสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเรื่อง ทำเลที่ตั้ง กับแฟรนไชส์ ซึ่งทาง SME Frog ได้เขียนอธิบายการเลือกทำเลสำหรับแฟรนไชส์ไว้ให้กับผู้ที่สนใจ

5เตรียมพร้อมก่อนเปิดธุรกิจแฟรนไชส์จริง

แฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะให้ผู้ร่วมแฟรนไชส์เข้ารับการฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของแฟรนไชส์ต่างๆที่ได้กำหนดไว้อยู่แล้ว เช่น แฟรนไชส์ชาพะยอม คุณอุ๊ผู้ก่อตั้งแฟรนไชส์จะเป็นผู้อบรมหลักสูตร วิธีการต่างๆในการชงเครื่องดื่มด้วยตนเอง รวมทั้งสรรหาบุคลากรที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ

SME Frog แนะนำ: กรณีผู้ร่วมแฟรนไชส์ประสบปัญหาด้านบุคลากร ทางแฟรนไชส์เซอร์หรือเจ้าของแฟรนไชส์ส่วนใหญ่อาจสามารถช่วยจัดหาและดำเนินการให้ได้

6ปรึกษาการทำธุรกิจกับเจ้าของแฟรนไชส์

ช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์นั้น เจ้าของแฟรนไชส์โดยมากจะให้การช่วยเหลือ บางรายอาจมีเจ้าหน้าที่มาสนับสนุน ช่วยเหลือ ประมาณ 1 เดือนแรกๆ

ในระหว่างการดำเนินงานในช่วงนี้  หากเกิดปัญหา หรือข้อสงสัย ติดขัดในการดำเนินงานธุรกิจนั้นควรรีบติดต่อและแจ้งให้เจ้าของแฟรนไชส์รับรู้ เพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถบริหารงานเองได้ในอนาคต

สรุปการเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์

และนี่ก็คือบทความสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเมื่อผู้อ่านได้อ่านจนจบแล้วนั้นก็อาจเห็นได้ว่า การที่เราจะเลือกลงทุนทำธุรกิจอะไรหรือแฟรนไชส์อะไรนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องหาข้อมูลในธุรกิจนั้นๆและทำการบ้านให้ดี เพราะเมื่อคุณตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์แล้วนั้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คืออยู่กับมันและบริหารงานให้ดีที่สุด

ดังนั้นหากทำตามขั้นตอนการเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์โดย SME Frog แล้ว ก็หวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถทำธุรกิจได้อย่างรอบคอบมากขึ้น และพบกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกใจและสามารถเป็นรายได้หลักในอนาคตได

ทีมงานบรรณาธิการกบแห่งเว็บ SME Frog ที่มีใจรักในงานเขียนและศึกษา เป้าหมายสูงสุดคือกาารถ่ายทอดสิ่งดีๆให้ผู้อ่านทุกคนได้มีรายได้ และมีความสุขในสิ่งที่ทำ